Dieta hipoalergiczna Monro

Przy przygotowywaniu posiłków nie należy używać me-talowych naczyń.Dieta ta, eliminująca pokarmy najczęściej odpowie-dzialne za alergie, wyklucza też substancje wywołujące alergie pozorne: tyraminę, histaminę, glutaminian

i azotan sodu, o których była już mowa. Jak wykrywać psychologiczne czynniki migreny? Znamy już znaczenie stresów w wywoływaniu mi-gren. Chory na migrenę jest na nie szczególnie wrażli-wy, zarówno gdy chodzi o agresję otoczenia, jak i o inne komplikacje codziennego życia: zmęczenie, zmiany normalnego trybu życia, tak pozytywne jak i negatyw-ne.

Ta wrażliwość jest wspólną cechą, znamionującą większość osób dotkniętych przypadłością migreny. Ilościowe jej oszacowanie staje się możliwe w trakcie rozmowy z psychologiem albo też na podstawie testu Rorschacha, pozwalającego zbadać strukturę psy-chiczną i sposób umysłowo-emocjonalnego funkcjono-wania danej osoby.

Badanie konstytucji psychicznej chorego na migre-nę w praktyce prawie zawsze polega na określeniu po-ziomu niepokoju, który wyraża się albo wewnętrznym zamknięciem w sobie, różnymi zahamowaniami, albo też – przeciwnie – ożywieniem, czy wręcz paniką, która zużywa energię i powoduje zmęczenie. Często obserwujemy u takich pacjentów znamiona depresji oraz sztywność w zachowaniu, przesadną dokładność i per- fekcjonizm, co psychologowie zwą „strukturą obsesyj-

Test obrazuje wewnętrzny konflikt chorego, polega-jący na tym, że człowiek ten stara się zachować wszel-kie pozory, robić dobre wrażenie, a zarazem deprecjo-nuje sam siebie. Ten, często pomijany milczeniem, aspekt choroby, jest wyraźnie uwidaczniany właśnie przez test – podobnie jak i zaburzenia seksualne, oziębłość i impotencja.

Znacznie łatwiej pacjenci mówią o zaburzeniach snu – koszmarach, bezsenności – oraz trudnościach w nawiązywaniu kontaktu z innymi ludźmi. Miewają oni częstokroć dobry kontakt z otoczeniem – ale tylko powierzchowny. Komplikacje pojawiają się, gdy w grę wchodzą sprawy intymne czy mocniejsze uczucia.

Sposoby psychicznej samoobrony chorego na migre-nę polegają na pozornej racjonalizacji, banalizowaniu jego problemów i często – agresywności zachowań. Czy można zapobiec groźnym konsekwencjom za-chowań wynikającym z takiej osobowości?

Jest oczywiste, że cierpiący na migrenę musi w mia-rę możliwości prowadzić spokojne, regularne życie, z odpowiednią ilością snu, i unikać późnego wstawania, które powoduje napady choroby. Ważne jest, by miał on z góry zaplanowane i absolutnie niezmienne okresy odprężenia i wypoczynku.

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

*

Reklama
  Kategorie
  Ciekawe przysłowia
  1. Naród ma prawo do własnego języka, nie zniekształconego i nie pobrudzonego przez naloty śmierci... Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
  2. Trojaczki to bliźniaki z jednym rezerwowym.
  3. Nie urodzić się, byłoby dla człowieka najlepszym. Teognis (2 poł. VI w. p. n. e)
  4. Myśmy tak odbiegli od innych narodów, że święcimy klęski, gdy tamte święcą zwycięstwa. Roman Dmowski
  Przeczytaj inne:
  Leki przeciumapadowe

  Aby najlepiej wykorzystać leki, działające w trakcie napadu, trzeba respektować kilka prostych reguł. Leki doustne należy przyjmować na samym począ-tku...

  Zamknij